Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας 2017-2019

Απόφαση Ορισμού ΜελώνΣχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 υπ΄αριθμ.  111/2017  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ΑΔΑ: 6ΝΟΤΩΡ6-Υ0Ξ

Τακτικά Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης  – Πρόεδρος Επιτροπής – Δημοτικός Σύμβουλος

Καραφουλίδης Ανέστης – Αντιπρόεδρος Επιτροπής  – Δημοτικός Σύμβουλος

Κύρκα Μαρία – Δημοτικός Σύμβουλος

Ασπράγκαθος Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Καραϊσκος Γεώργιος  – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Βασιλείου Ελένη – Διευθύντρια 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας

Γκέκας Βασίλειος – Διευθυντής Γυμνασίου Αναρράχης Εμπορίου

Θεοχάρης Ιωάννης – Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑΛ

Καλερίδης Γεώργιος – Δημότης

Κάτσιου Αικατερίνη – Δημότης

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιορδανίδης Φώτιος – Δημοτικός Σύμβουλος

Σερσέμης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος

Κατσίδης Ευστάθιος – Δημοτικός Σύμβουλος

Μπίγγας Στέφανος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Μίχος Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας

Νίκου Λυμπέρης – Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Πτολεμαϊδας

Μαυρόπουλος Σάββας – Διευθυντής 3ου ΓΕΛ Πτολεμαϊδας

Γάκης Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος Μαθητών

Διαμαντής Αναστάσιος – Δημότης

Μίμη Φανή – Δημότης

Accessibility
Κλείσιμο