Συνοπτικός διαγωνισμός για “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Ημερήσια φροντίδα αδέσποτων σκύλων, του δημοτικού καταφυγίου και ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας”
July 15, 2021
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου των Μαραγκών για εργασίες όπως, για την συντήρηση στα παγκάκια που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, όπως πάρκα, παιδικές χαρές κτλ
July 22, 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”

Συνοπτικός διαγωνισμός για

“Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών  Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας”

 

Περίληψη Διακήρυξης ΑΔΑ: Ψ02ΨΩ6-ΛΙΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (μορφή .docx)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης : σε μορφή  pdf /σε μορφή xml (συμπιεσμένο .rar αρχείο)

 

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%8802%cf%88%cf%89%cf%816-%ce%bb%ce%b9%cf%81

 

 

Accessibility
Κλείσιμο