Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας. Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας-Άρδασσας.

Ενημερωτική εκδήλωση του Δήμου Εορδαίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου.
February 3, 2022
Έγκριση των σχεδίων τευχών δημοπράτησης για το Υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”».
February 3, 2022

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας. Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας-Άρδασσας.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +302463350148
Fax : +302463350150
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  03-02-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας. Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας-Άρδασσας.

 

Τα πέριξ της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας-Άρδασσας καθάρισαν και διαμόρφωσαν την προηγούμενη εβδομάδα τα συνεργεία του Δήμου Εορδαίας, πραγματοποιώντας διάφορες εργασίες προκειμένου να καταστεί η όλη διαδρομή ασφαλέστερη και ομορφότερη.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

  • Καθαρισμός του χώρου από τα αγριόχορτα.
  • Απομάκρυνση μπαζών και λοιπών αδρανών υλικών.
  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων, μπαζών και κλαδιών.
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου του εδάφους.
  • Καθαρισμός ρείθρων.
  • Μεταφορά των περίσσιων επιχωματώσεων.

Ο Δήμος Εορδαίας  θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με ανάλογες εργασίες και σε άλλες περιοχές στο πλαίσιο του θεσμού της Γειτονιάς και της Κοινότητας,  βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την καθημερινότητα των πολιτών και την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς.

Τα αποτελέσματα αυτών των εργασιών και των εξωραϊστικών παρεμβάσεων-μέσα από προγραμματισμό και με σταθερούς ρυθμούς-είναι οι καθαροί, όμορφοι, λειτουργικοί και κυρίως ασφαλείς κοινόχρηστοι χώροι, με αποκλειστικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Εορδαίας.

 

 

Accessibility
Κλείσιμο