Αρ. Απόφασης 116/2016 – Συναίνεση Δ.Σ για εκσκαφή κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Κουρί Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο