ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΕΙΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ: “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 “

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ”
July 13, 2018
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
July 20, 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΕΙΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ: “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ , 17/7/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 15329

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ταχ.Διεύθυνση            : 25ης Μαρτίου 15, Πτολεμαϊδα

Πληροφορίες   :  Δεπάστα Ε., Κεσίδου Π.

Τηλέφωνο & Fax         : 246 335 01 13

Email: grprom1@ptolemaida.gr

 

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’αριθ. 14768/6-7-2018 διακήρυξης  του επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισμού  για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018  » .

 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω αναφερόμενη διακήρυξη ( άρθρο 23) παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, απαντώντας στα ερωτήματα που λάβαμε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου :

Ερώτημα 1:

Α/Α  3. Ευθύγραμμος σωληνωτός λαμπτήρας φθορισμού, διαμέτρου 28mm, ισχύος 36W  :

Σχετικά με την προδιαγραφή Α/Α 3 λόγω του ότι οι ζητούμενοι ενδεικτικοί τύποι καθώς και η ζητούμενη φωτεινή ροή αντιστοιχούν σε λαμπτήρα μήκους 1200mm , μήπως το μήκος 984,2mm που αναγράφεται έχει γραφτεί λανθασμένα εκ παραδρομής έναντι 1200mm περίπου που είναι το ορθό;

Απάντηση 1 :

Όσο αφορά το προς προμήθεια υλικό με τίτλο «Ευθύγραμμος σωληνωτός λαμπτήρας φθορισμού, διαμέτρου 28mm, ισχύος 36W»    εκ παραδρομής αναφέρεται μήκος 984,2mm έναντι του σωστού μήκους  που είναι 1200mm.  Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς  οφείλουν να προσφέρουν λαμπτήρα μήκους 1200mm.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο