Αρ. Απόφασης 10/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Περδίκκα και Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ >Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο