Αρ. Απόφασης 51/2016 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Εσωτερικές εργασίες συντήρησης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο