Αρ. Απόφασης 74/2016 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποιίας ( από Γήπεδο ΤΔ Αγίου Χριστοφόρου έως το δρόμο του Μακεδονικού τάφου Σπηλιάς ) .

Accessibility
Κλείσιμο