Σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας.

Υπογραφή σύμβασης για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
August 7, 2020
Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 12-8-2020.
August 10, 2020

Σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  07-08-2020

Σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης, που αφορά τον Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας.

 

Από σήμερα 7 Αυγούστου 2020 ο Δήμος Εορδαίας θέτει προς δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον «Κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Εορδαίας»,  όπως αυτό διαμορφώθηκε με την υπ. αριθμ. 7/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής, προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, από συλλόγους, από  φορείς και από υπηρεσίες.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται :

Στην πλατφόρμα διαβούλευσης : http://www.ptolemaida.gr/diavoulefseis.

Με  ταχυδρομείο :  25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα –Δημαρχείο – Γραφείο 10 –ΤΚ 50200.

Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : denptol@ptolemaida.gr.

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 έως    Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την Παρασκευή 11  Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Εορδαίας απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα,  μόνο  μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στη διεύθυνση:  manou@0864.syzefxis.gov.gr.

Ο Δήμος  Εορδαίας θεωρεί τη δημόσια διαβούλευση ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για περαιτέρω πληροφορίες στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβούλιου Εορδαίας (κα Δέσποινα Στενημαχαλή τηλ.: 246 335 01 51), στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών : (κα Βασιλική Μάνου τηλ.: 246 302 28 57 ) και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών κ. Δημήτρη Ορφανίδη (τηλ.: 697 570 09 42).

Accessibility
Κλείσιμο