Αρ. Απόφασης 66/2016 – Πρόσληψη προσωπικού ( Δίμηνης σύμβασης ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου

Αριθμός Απόφασης – 61/2016
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 67/2016 – Αντικατάσταση μελών στα Διοικητικά Συμβούλια Δημοτικών επιχειρήσεων – ΝΠΔΔ και επιτροπών
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 66/2016 – Πρόσληψη προσωπικού ( Δίμηνης σύμβασης ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου

Αριθμός Απόφασης – 66/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο