Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-06-2021
June 22, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 01-07-2021
June 25, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-06-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Πτολεμαϊδα, 18 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                Αρ. Πρωτ. 12962
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15                                                                           Προς : Αποδέκτες
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:2463350151
denptol@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00΄ με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας από Πρόεδρο Ισαάκ Α. Νικολαΐδη.

 

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 1. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, εν όψη Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Εορδαίας (28/06/2021) με θέμα: Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο