Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-05-2022
May 20, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-06-2022
June 3, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-5-2022

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πτολεμαϊδα, 23 Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ. 11703
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:2463350151
denptol@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων), , και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ) σε δια ζώσης συνεδρίαση, τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 07:00΄μ.μ.  με θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας.

 1. Γνωμοδότηση για την υπ αριθμ. την με αριθμ. 27/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής σχετικά με την υποβολή της πρότασης με τίτλο : «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας», στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση &Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » του Πράσινου Ταμείου.

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

 

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο