Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 25-9-2019
September 20, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Παρασκευή 27-9-2019
September 23, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 26-9-2019

ptolemaios

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                    Πτολεμαΐδα 20-9-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                            Αριθμ Πρωτ.18808

Τμήμα Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 26-9-2019 και ώρα 09.00

π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 6-11-2021.
  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου οικ έτους 2019.
  3. Εξέταση αιτημάτων δημοτών, περί αποκατάστασης ζημιών των οχημάτων τους , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.
  1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020» προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
  3. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

 

Accessibility
Κλείσιμο