Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-12-2019
December 2, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 20-12-2019
December 16, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 18-12-2019

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα  13-12-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                       Αριθμ Πρωτ.  26356

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 12.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας & Νομικών Προσώπων του για τα έτη 2019-2020 » , προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ- Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης»  ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τ.Υ  Γ.Τσακιρίδης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας », προϋπολογισμού 50.000,00 ευρω (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μελέτης 7/2019. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τ.Υ  Γ.Τσακιρίδης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση αυλειου χωρου του 5ου  & 7ου  Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαίδας» προϋπολογισμού 30.250,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 15/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τ.Υ  Γ.Τσακιρίδης

 

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: ««Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541, μελέτης 5/2019. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τ.Υ  Γ.Τσακιρίδης

 

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

H Αντιδήμαρχος Πολιτισμού –Αθλητισμού Μ. Αντωνιάδου

 

 1. Διαγραφή οφειλών.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 

 1. Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 

 1. Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

     Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019         

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ορφανίδης I. Δημήτρης

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο