Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 27-11-2019
November 25, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Πέμπτη 28-11-2019
November 26, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 25-11-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα  21-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                           Αριθμ Πρωτ.  24082

Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών

Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 2463350110 /140

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

 

  1. Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

 

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοιν/ση:

  1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο