Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-8-2021
August 27, 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 03-09-2021
September 2, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-9-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 2-9-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 19001
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , στις 6-9-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.,  κατ’ εφαρμογή  της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 52666/27-8-2021 , της υπ’αριθμ. 16812/30-8-2021 εγκ 59η του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

  1. Παράταση της ένταξης του Δήμου Εορδαίας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας ΕΠΑΣ. ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2020-2021, ενόψει του σχολικού έτους 2021-2022 .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

Παρακαλείστε στις 6-9-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.. έως 11.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:    

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  7. Γρ. Προγραμματισμού
  8. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο