Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 28-6-2021
June 16, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-6-2021
June 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22-6-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 16-6-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ:12819
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140
 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί , δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στις  22-6-2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών στον Δήμο Εορδαίας. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  3. Δ/νση Δ/κων
  4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  7. Γρ. Προγραμματισμού
  8. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο