Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-01-2021
January 12, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-01-2021
January 15, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19-1-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Πτολεμαϊδα , 14-1-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                     Αριθμ. Πρωτ. 634
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 19-1-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου.

       Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Εορδαίας, αρ. μελ. 27/2005.

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. 3. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

       Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτηςς

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 10/2018 μελ. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , της 2/2018 μελ της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας και των τευχών δράσεων της δημοσιότητας , με τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδ ΟΠΣ 5030897 στο Ε.Π. « Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020».

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021».

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας με την επωνυμία ΚΕΔΕ.

    Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α.Καϊδου

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 60τμ και περιβάλλοντα χώρου 200 τμ , που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη του Δήμου Εορδαίας.

   Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανίδης

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Δημ. Ορφανίδης

Παρακαλείστε στις 19-1-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα  από τις  10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
Accessibility
Κλείσιμο