Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
October 11, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24-10-2019
October 24, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 24-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα  18-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ. 21114

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών

Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 24-10-2019 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση κατά την συζήτηση της υπ’αριθμ 88966/2019 Προσωρινής Διαταγής ενώπιoν του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημ. Ορφανιδης

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημ. Ορφανιδης

4. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων , συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Τ.Υ Γεώργιος Τσακιριδης

5. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Κοιν/ση:

1.Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

  1. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  2. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
  3. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο