Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-9-2020
September 25, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
October 12, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9-10-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαϊδα 5-10-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ. 20747
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 9-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή επικ/κε με την υπ’αριθμ 60249/23-9-2020, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εξέταση της αίτησης θεραπείας του Νανα Αθανάσιου κατά της υπ’αριθμ 93/2020 ΑΟΕ..

Εισηγητής: Ο Νομικός σύμβουλος  Ευθ. Λιακος

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδρομή εγκατάστασης εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021», αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 78.062,94 ευρω.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού 128.340,00€ με το ΦΠ.Α.  Ορισμός αναδόχου

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση της 36/2020 απόφαση Δ.Σ της ΚΕΔΕ

Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου», αριθμ μελ. 24/2018 , προϋπολογισμού 40.322,00 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την : «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 25/2018 , προϋπολογισμού 40.319,00 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2019, προϋπολογισμού 701.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.),

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας Δήμου Εορδαίας» , ΑΡΙΘΜ ΜΕΛ. 29/2017.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Ορισμός ή μη πληρεξούσιων δικηγόρων προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Νομικός σύμβουλος  Ευθ. Λιάκος

 1. Ανάθεση σε δικηγόρο τακτοποίησης εξωδικαστικής υπόθεσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Νομικός σύμβουλος  Ευθ. Λιάκος

 1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγήτρια : Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μ. Αντωνιάδου.

 

Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

Κοιν/ση: 

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο