Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27-8-2020
August 21, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 17-9-2020
September 11, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-9-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Πτολεμαϊδα 31/8/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                     Αριθμ. Πρωτ. 17804
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιων
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

 

Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 4-9-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλειστού φορτηγού (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας». Ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

   2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  του συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας». Ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

3. Έγκριση ή μη της 10ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

4. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχεσεων Μ. Αντωνιαδου

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων
  3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  7. Γρ. Προγραμματισμού
Accessibility
Κλείσιμο