Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 6-8-2020
July 31, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27-8-2020
August 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 20-8-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πτολεμαϊδα 14-8-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 16518
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 20-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.,  και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Εορδαίας , έτους 2021

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγράφη ποσού Δ.Τ., Δ.Φ & ΤΑΠ

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής  δημοπρασίας  μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κάντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Ζαφ. Σεβαστού

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης» .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « Έργα βελτίωσης ποιότητος του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολειου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

 

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Γρ. Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο