Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
October 10, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
October 11, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                    Πτολεμαΐδα 10-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ Πρωτ. 20444

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών

Αιρετών Οργάνων   –  (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Τετάρτη 16-10-2019 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 280/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης .

      Εισηγητής : Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Εορδαίας Ε. Λιακος

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αγωγών για διόρθωση λανθασμένων εγγραφών στο Κτηματολόγιο.

       Εισηγητής : Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Εορδαίας Ε. Λιακος

 1. Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιάς του οχήματος του , δια εξωδικαστικού συμβιβασμού.

            Εισηγητής : Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Εορδαίας Ε. Λιακος

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την λογιστική τακτοποίηση ετών 2017-2018 -2019.

             Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

             Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 1. Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

             Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 1. Εξέταση του αιτήματος της κ. Στυλιανης Σχοινά.

            Εισηγητής: Ο αν. Δ/ντης Δ/κων & Υπηρεσιών Δημ. Τσίπρας

 1. Έγκριση ή μη υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεμαίδας.

            Εισηγήτρια: Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληρ/κης Α.Ιτσκου

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.

            Εισηγητής : Ο Λογιστής Κ.Μαμμος

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

            Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο