Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29-4-2020
April 22, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 28-5-2020
May 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18-5-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 11-5-2020

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ: 8815

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 0 140 /110

e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

a.milona@ptolemaida.gr

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

 Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Δευτέρα 18-5-2020 και ώρα 10.00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

 

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού A΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ 4/2019 απόφασης Τ.Κ. Ανατολικού, περί διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

 

 1. Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων αυθαιρέτου και ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου , λόγο υπαγωγής στο ν 4495/2017.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ. Τσίπρας

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ /κων & συντονισμού Κοινοτήτων κ. Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Μηλοχωρίου έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ /κων & συντονισμού Κοινοτήτων κ. Δημ. Ορφανιδης

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγήτριες:  Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας κ Ρ.Σεβαστού και η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων κ.Μ. Αντωνιαδου

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία « Κιλας Γεωργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Ευθ. Λιάκος

 

 1. Έγκριση ή μη της 20/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΠΑΠ κ Α. Πράπα

 

 1. Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής  δημοπρασίας  μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Πτολεμαίδας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ /κων & συντονισμού Κοινοτήτων κ. Δημ. Ορφανιδης

 

11.Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ»

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης.

 

12.Εγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη της 9ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση ή μη της 5ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΊΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ.296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 

 1. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση του αύλειου χώρου του 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 6/2020, προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 

 1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Κλειστό φορτηγό οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 04/2020, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ /κων & συντονισμού Κοινοτήτων κ. Δημ. Ορφανίδης

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης.

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Χρ. Κεσκερίδης

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 40/110, στο Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε μέχρι την Δευτέρα 18 -5-2020  και ώρα  10.00  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας
Accessibility
Κλείσιμο