Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1-4-2020
March 27, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15-4-2020
April 13, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 31-3-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πτολεμαϊδα 27-3-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.     7183
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης  Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο  Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Τρίτη 31-3-2020 και ώρα 10.00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων της διαπραγμάτευσης, ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών (άρθρο 216 του Ν. 4412/2016).

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Υπ. Καθαριότητας και Πρασίνου Χρ. Κεσκερίδης

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350140, στο Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

  1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Δνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας

 

Accessibility
Κλείσιμο