Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
March 9, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 1-4-2020
March 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20-3-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 13-3-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 6588
Πρωτ: Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

 Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Παρασκευή 20-3-2020 και ώρα 10.00 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ»

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», συνολικής δαπάνης:30.823,45 Ευρώ (με ΦΠΑ) , Αρ. Μελ.: 21/2017.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Ακύρωση εν μέρει της 54/2020 ΑΟΕ.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 1. Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου για το έτος 2020, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δ. Ορφανίδης

 1. Λογιστική τακτοποίηση του Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου, ορισμός αναδόχου.

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δ. Ορφανίδης

 1. 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε.

 Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Καίδου Άννα

 1. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΚΟΙΠΠΑΠ Ν.Π.Δ.Δ .του Δήμου Εορδαίας.

 Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος κ. Α. Πράπα

 1. 2η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020 του ΚΟΙΠΠΑΠ  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Εορδαίας

 Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος κ. Α. Πράπα

 1. Εξέταση της υπ’αριθμ. 2206/30-1-2020 αίτησης του Δημοκράτη Θοεδοσιαδη και λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Εισηγητής:  Ευθ. Λιάκος

 1. Εξουσιοδοτήσεις Νομικού Συμβούλου

 Εισηγητής : Ευθ. Λιάκος

 1. Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου.

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δ. Ορφανίδης

 1. Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθημερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων Δημοτικού Κυνοκομείου λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας .

 Εισηγητής : Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αν. Λόφτσαλης

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας».

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ν.Φουρκιώτης

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 40, στο Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας
Accessibility
Κλείσιμο