Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 06-02-2020
February 4, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020
February 27, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 17-2-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 11-2-2020

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                           Αριθμ Πρωτ: 3391

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. έτους 2020

Εισηγήτρια: Η αν Προϊσταμένη  του Τμήματος Προϋπολογισμού κ. Μ.Σταύρου

 

 

2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου – αιρετών και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικ

έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δ.Ορφανίδης

 

 

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριών 2020 καθώς και για τις ανάγκες δημοσίων  Σχέσεων του Γραφείου Δήμαρχου.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων κ. Μ.Αντωνιάδου

 

 

4. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δ.Ορφανίδης

 

 

5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2020-2021» , προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ.

    Εισηγήτρια: Η αν Προϊσταμένη  του Τμήματος Προϋπολογισμού κ.Μ.Σταύρου

 

6. Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019,   προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός  αναδόχου.

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Δ.Ορφανίδης

 

7. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Εορδαίας κ. Ε. Λιάκος

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
  2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας

 

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο