Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020
January 31, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 17-2-2020
February 12, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 06-02-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                         Πτολεμαΐδα: 31-1-2020

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                        Αριθμ Πρωτ: 2363

Τμήμα Υποστήριξης

Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246  33501 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Πέμπτη 6-2-2020 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός Επιτροπών κατ’ εφαρμογή του Ν.4412/2016 για το έτος 2020.

   Εισηγήτρια : Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 245.520,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & ΣΑΤΑ. Κατακύρωση προμήθειας.

   Εισηγήτρια : Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών προσώπων του για τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 73.195,24 ευρώ με ΦΠΑ. Κατακύρωση προμήθειας.

    Εισηγήτρια : Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία

 1. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

     Εισηγήτρια : Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

    Εισηγήτρια : Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικ/κων Υπηρεσιών κ. Σταύρου Μαρία

 1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Εργασίες  αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων, ορισμός αναδόχου.

     Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας»

     Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Φουρκιωτης

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος- τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ στον Δήμο Εορδαίας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2241/2019 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

    Εισηγητής: Ευθ.  Λιάκος

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση έγκλησης κατά δημοτικού υπαλλήλου και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

     Εισηγητής: Ευθ.  Λιάκος

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

 

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας
Accessibility
Κλείσιμο