Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας τη Δευτέρα 23-12-2019
December 19, 2019
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 30-12-2019
December 24, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27-12-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα  23-12-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                          Αριθμ Πρωτ. 27103

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Παρασκευή 27-12-2019 και ώρα 13.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

 

  1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και   των Ν.Π. του για το έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

 

  1. Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2020.

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

 

  1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής  & οικονομικών    προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του έργου: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνάσιου Πτολεμαίδας» ,αρ.μελ 1/2019  , προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΕΠ ). Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής : Ο Αντιδ/χος Δ/κων ο κ Ορφανιδης.

 

  1. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο μισθωμάτων .

Εισηγητής: Ο Δ/ντης Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Τσίπρας

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ορφανίδης I. Δημήτρης

Κοιν/ση:

Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού

Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο