Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27-8-2021
August 23, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-8-2021
August 27, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 31/8/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πτολεμαϊδα, 26/8/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ. 18254
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:2463350151
denptol@ptolemaida.gr
 

Προς:  Αποδέκτες     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την Τρίτη  31 Αυγούστου 2021 και ώρα 19:00΄ με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας από Πρόεδρο Ισαάκ Α. Νικολαΐδη.
  1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

      Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 Πίνακας Αποδεκτών

  • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
  • Δήμαρχο
  • Γενικό Γραμματέα
  • Αντιδημάρχους
  • Εντεταλμένους Συμβούλους
  • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
  • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο