Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27-11-2020
November 23, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4-12-2020
November 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 26-11-2020

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαϊδα 20-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                          Αρ. Πρωτ. 24724

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:246 335 01 51
denptol@ptolemaida.gr

Προς: Αποδέκτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019τουΥπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή επικοινωνία – συνεδρίαση, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την 26η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30΄μμ.  με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση από Πρόεδρο Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των Λιγνιτικών περιοχών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Έτους 2021.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση η κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο