Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 20-12-2019
December 16, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27-12-2019
December 23, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας τη Δευτέρα 23-12-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Πτολεμαϊδα 18 Δεκεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 26758

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

       Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Ταχ. Κωδ.: 50 200

Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα

Τηλ,:246 335 01 51

Email: denptol@ptolemaida.gr

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 και την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 88 – ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1. σε δημόσια  συνεδρίαση, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση από Πρόεδρο Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  1. Λήψη Απόφασης συμβουλίου Κοινότητας για εκτέλεση εκσκαφών, σε εκτάσεις του Αγροκτήματος Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  1. Απολογισμός Κοινότητας Πτολεμαΐδας περιόδου: Σεπτέμβριος– Δεκέμβριος 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

Πίνακας Αποδεκτών:

  • Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας
  • Δήμαρχο
  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
  • Μ.Μ.Ε

 

 

Accessibility
Κλείσιμο