Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16-10-2019
October 11, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 24-10-2019
October 22, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ptolemaios Πτολεμαΐδα: 11 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ.:  20554

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

       Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Ταχ. Κωδ.: 50 200

Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα

Τηλ,:246 335 01 51

denptol@ptolemaida.gr

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 και την υπ’αριθμόν Εγκυκλίου 88 – ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1. σε δημόσια  συνεδρίαση, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση από Πρόεδρο Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Ανάκληση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας για παραχώρηση κατά χρήση έκτασης, από το Αγρόκτημα Πτολεμαΐδας

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

  1. Γνωμοδότηση Συμβουλίου  Κοινότητας Πτολεμαΐδας για κοπή δέντρων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

  Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας  

 

 

Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

 

Πίνακας Αποδεκτών:

  • Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας
  • Δήμαρχο
  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
  • Μ.Μ.Ε

 

 

Accessibility
Κλείσιμο