Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/10/2021
October 5, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-10-2021
October 18, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας στις 12/10/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Πτολεμαΐδα 08 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                             Αρ. Πρωτ.:  22036
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

                      Προς:  Αποδέκτες     

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15
Ταχ. Κωδ.: 50 200
Πληροφορίες: Στενημαχαλή Δέσποινα
Τηλ,:2463350151
denptol@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας καλεί, σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 88-ΑΠ:59846/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών  (Λειτουργία Κοινοτήτων) παρ.:3.1 και την υπ’ αριθμόν Εγκυκλίου 18318 – 13/03/2020  του Υπουργείου Εσωτερικών, σε διαδικτυακή συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00΄ με θέματα ημερησίας διάταξης:

 1. Ενημέρωση Συμβουλίου Κοινότητας.
 1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση η μη του αναψυκτηρίου και περιβάλλοντα χώρο, στο  παλαιό πάρκο Πτολεμαΐδας.

       Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Ενημέρωση και Γνωμοδότηση η μη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

«Φωτοβολταϊκος   Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 550MW στη θέση Ορυχείο ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

        Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Ενημέρωση και Γνωμοδότηση η μη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

«Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού  Σταθμού Ισχύος 449,9842MW στη θέση Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο,  Δ.Ε. Αετού, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Φιλώτα, των Δήμων Αμυνταίου & Εορδαίας των Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

       Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 1. Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

       Εισηγητής: Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Ισαάκ Α. Νικολαΐδης.

 

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

  Ισαάκ Α. Νικολαΐδης

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας
 • Δήμαρχο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Αντιδημάρχους
 • Εντεταλμένους Συμβούλους
 • Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
 • Διαχειριστή Ιστοσελίδας του Δήμου
 • Μ.Μ.Ε
Accessibility
Κλείσιμο