Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21/7/2020
July 17, 2020
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 27-7-2020
July 24, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση – διαβούλευση την Παρασκευή 24-7-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πτολεμαϊδα 16-7-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                       Αριθμ. Πρωτ. 14302
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

 

     ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Προέδρους Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα   διεξαχθεί  δια ζώσης ( κεκλισμένων των θυρών ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 ,της υπ’αριθ. ΚΥΑ 30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 και την 163/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών   στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος   Πτολεμαΐδας   την   24 Ιουλίου     2020  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  9 το πρωί   για συζήτηση  – ενημέρωση για το παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

Διαβούλευση και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ταυτόχρονης κατάρτισης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας 2021 – 2017 και ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας.

 

Στη συνεδρίαση θα παρευρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο