Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 30-12-2019
December 24, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
January 17, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα, 16-1-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ. 868

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15

50 200 Πτολεμαΐδα

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα  διεξαχθεί    στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος   Πτολεμαΐδας   την   23   Ιανουαρίου   2020  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  6 :00  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 1. Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Τ.Π.& Δ για το έργο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ που έχει ενταχθεί στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » έτους 2019 .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Παράταση διάρκειας των πράξεων « Κέντρα Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και ης Επιχείρησης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων προαγωγής και υγείας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Σεβαστού Ζαφειρούλα

 

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2020.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Άννα Καίδου

 

 1. Παραίτηση αναπληρωματικού μέλους του Δ/κού συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής

 

 1. Διακοπή μίσθωσης ακινήτου στο Χώρο στην πρώην ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος  για άδεια ανασκαφής αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού σε Δημοτική έκταση Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο