Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 18-12-2019
December 16, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας τη Δευτέρα 23-12-2019
December 19, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 20-12-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πτολεμαϊδα : 16-12-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :   26451

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15

50200 Πτολεμαΐδα

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα   διεξαχθεί    στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος   Πτολεμαΐδας   την   20 –  Δεκεμβρίου    2019  ημέρα   Παρασκευή  και ώρα  17:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες  του  Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην υποβολή ερευνητικής πρότασης με προσανατολισμό στις Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις (smart cities and communities ) και Κοινότητες στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Επίτευξη Βιώσιμου Αστικού Μετασχηματισμού μέσω Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας »

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» Με τίτλο :« Επέκταση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας  

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τρόπος εκτέλεσης έργου « Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας =- τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος 2019.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων – Εργασιών διαφόρων έργων. και Επιτροπών προμηθειών

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με ΔΕΥΑΕ για υποβολή προτάσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα Δυτ. Μακεδονίας ΄

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτρης Τσεχαλίδης

 

 1. Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην  Κοινότητα  Εμπορίου.

Εισηγητής Ο Δημήτρης Ορφανίδης

 

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης

 

 1. Έγκριση απόφασης Κοινότητας Αναρράχης σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση ΔΠΣ σε συλλόγους..

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδδης

 

 1. Υπεισεύλευση εκμισθωτή 14ου Νηπιαγωγείου λόγω θανάτου του εκμισθωτή.\

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδδης

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Διοικούσα Επιτροπή του «  τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας ( ΤΟΠΦΥ) »

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 

 

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο