Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-4-2022
April 15, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-4-2022
April 21, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-4-2022

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2021 την Τετάρτη  20  Απριλίου   2022   και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του παρακάτω θέματος   ημερήσιας διάταξης:

                                                       

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία τριών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις  φερόμενης ιδιοκτησίας της “AKUO ENERGY GREECE A.E.” με κάτωθι διακριτικούς τίτλους :

1Φ/Σ “AKRINI SOLAR” ΙΣΧΥΟΣ 50,00MWp στη θέση «ΑΓΡΟΙ 1» της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε Κοζάνης, 2) Φ/Σ “TETRALOFO SOLAR” ΙΣΧΥΟΣ 30,00MWp στη θέση «ΑΓΡΟΙ 2» της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε Κοζάνης και  3)Φ/Σ “ERMAKIA SOLAR   ΙΣΧΥΟΣ 79,99988MWp στη θέση «ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ 2» της Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε Κοζάνης.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Έγκριση διεξαγωγής 21ης Ανθοκομικής έκθεσης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Η Αντιδήμαρχος Άννα Καϊδου.

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

 

Accessibility
Κλείσιμο