Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-3-2022
March 4, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-03-2022
March 16, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-03-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Πτολεμαϊδα, 14-03-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ. 5771
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                              

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2021 την Παρασκευή  18  Μαρτίου 2022  και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του παρακάτω θέματος   ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού & αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ οικ. έτους 2022 Δήμου Εορδαίας ( 46-22 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Αναμόρφωση Πίνακα Ο.Π.Δ. – Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

Παρακαλείστε  την  Παρασκευή   18-3–2022  και ώρα  6 μ.μ.  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων   στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο