Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-7-2021
July 23, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2021
July 28, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-7-2021

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  28   Ιουλίου  2021  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα   6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτημα στον ΟΑΕΔ για απόδοση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται στους οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ που παραχωρήθηκαν , κατά χρήση σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Αίτημα της RAE( ρυθμιστική αρχή Ενέργειας ) για αύξηση φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης αιολικών σταθμών εντός της ΔΕ Βλάστης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο