Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-7-2021 ημέρα Πέμπτη
July 15, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-7-2021
July 19, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-07-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πτολεμαΐδα, 19-7-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 15362
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email: ds@ptolemaida.gr

 

 ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την 23  Ιουλίου 2021  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα  3 . μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποζημίωση του Δήμου Εορδαίας λόγω προσκύρωσης έκτασης σύμφωνα με τις υπ’αριθ. αριθμ. 3/94 πράξης τακτοποίησης  στο ΟΤ 315 και 1/2021  στο  ΟΤ  314 στην Πτολεμαΐδα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Εκποίηση αποβλήτων Λιπαντικών και μεταχειρισμένων οχημάτων /μηχανημάτων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Στελέχωση μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αίτημα για τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά τη μίσθωση οικήματος που στεγάζεται το ΚΕΠ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη σχετικά με τη διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος ΕΠΖ Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού ( 184, 194 204, ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση απόφασης Σχολικής επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α-θμίας Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη ΔΣ επί αιτήματος του Μαυροματίδη Χριστόφορου για άδεια εκσκαφή για αναζήτηση θησαυρού στην περιοχή Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο