Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 15/7/2021
July 13, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-07-2021
July 19, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-7-2021 ημέρα Πέμπτη

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πτολεμαΐδα, 14-7-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                Αριθμ. Πρωτ. 22017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα  διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  22 Ιουλίου    2021  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα   6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την Ίδρυση λαϊκής Αγοράς στην περιοχή της κάτω Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δ Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

     3.Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρας   Τ.Κ. Αρδασσας ,  Αγίου Ιωάννη Πτολεμαΐδας  και εμποροπανήγυρης  Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο