Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/7/2021
July 8, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 15/7/2021
July 13, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-7-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πτολεμαΐδα, 8-7-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ. 14486
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την 12  Ιουλίου 2021  ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την διενέργεια πληρωμών του ΠΔΕ ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ – ΣΑΕ κλπ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Έγκριση ΑΔΣ ΔΕΠ σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

 

Accessibility
Κλείσιμο