Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25-6-2021
June 18, 2021
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-06-2021
June 22, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 24-6-2021

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πτολεμαΐδα , 18-6-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ. 12966
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα  διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  24 Ιουνίου    2021  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα   6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων   ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση εισηγητικού σημειώματος της Επιτροπής Ενέργειας Δήμου Εορδαίας – και επόμενα βήματα ως Δήμος Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραβασίλης Ιωάννης

  2. Υποβολή αιτήματος προς τον ΠΔΜ για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στην Κοινότητα Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

3. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γραφείου τοπικού καταστήματος Κομνηνών στην Τεχνική εταιρεία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας  αποκλειστικά για την  ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων και επιβεβαίωση θιγόμενων ιδιοκτητών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

4. Γνωμοδότηση ή μη Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Φωτοβολταικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση Καρδιά 1.

Εισηγητής : Ο  Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

5. Τροποποίηση πρ/σμού & τεχν. Προγράμματος που αφορά αποδοχή ποσού από την εταιρεία TAP AC για την χρηματοδότηση του έργου εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών κοινοτήτων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

,                                                                                            Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο