Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Παρασκευή 27-9-2019
September 23, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16-10-2019
October 11, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πτολεμαΐδα :  10-10 -2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ. :   20387

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 15 , 50 200 Πτολεμαϊδα

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα   διεξαχθεί    στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος  Πτολεμαΐδας   την   16 Οκτωβρίου      2019  ημέρα   Τετάρτη και ώρα  18:00   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας ( Τακτικών και αναπληρωματικών ) στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος (ΕΔΠ) clld/leader της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ , για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Συγκρότηση επιτροπής Κοιμητηρίων.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Έγκριση αιτιολόγησης αναγκών της ΔΕΤΗΠ για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Δημήτρης Καρακασίδης

 Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υποβολή πρότασης με τίτλο Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5/2018 ΑΔΣ που αφορά παράταση του συμβατικού χρόνου σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Τροποποίηση υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο « Ανάπλαση Νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας : Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου »

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής & Οριστικής παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 1. Αίτηση χορήγησης άδειας υπαίθριου εμπορίου σε παραγωγό

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 1. Έγκριση Τροποποίηση πρ/σμού ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΔΣ Πράπα Αναστασία

 1. Ορισμός Δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. ( ειδική κατηγορία )

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 1. Γνωμοδότηση επί του αιτήματος  για άδεια ανασκαφής αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού στην πρώην  Κοινότητα Κομάνου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 1. Έγκριση απόφασης σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Αντωνιάδης Κυριάκος

 Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2019.

Εισήγηση Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κεσκερίδης.

 1. Κοπή δένδρων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Κεσκερίδης.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο