Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
March 4, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 11-3-2021
March 8, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10-3-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πτολεμαΐδα, 5-3-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    Αρ. Πρωτ. 4615
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                       

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω  e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την  10   Μαρτίου   2021 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  6  μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Προτάσεις – παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Εσωτερικών με τίτλο « Εκλογή Δημοτικών  Περιφερειακών αρχών –  λήψη απόφασης επί του  ψηφίσματος Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας.
  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 20221.( 55, 56 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο