Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23-02-2021
February 18, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-3-2021
February 25, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 26-2-2021.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Πτολεμαΐδα 22/2/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                    Αρ. Πρωτ. 3370
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email: ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω  e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ,  την 26 Φεβρουαρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση Δημάρχου για τα ενεργειακά μετά την συνάντηση στην Αθήνα με τον κ. Σκρέκα

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

  1. Τροποποίηση της υπ’αριθ. 156/2020 ΑΔΣ σχετικά με την Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Εορδαίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ανέγερση Περιφερειακού κέντρου Πολιτικής Προστασίας  ως προς τον χρόνο παραχώρησης του οικοπέδου .

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

  1. Γνωμοδότηση ΔΣ που αφορά τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντίστοιχα :

α)  Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ισχύος 60 MWΡ  στη θέση « Μαστός » κοιν. Ερμακιάς ,

Β)  Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MWΡ στη θέση Πετροράχη περιοχή Ασβεστόπετρας ,

Γ) Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100 MWΡ στη θέση Μάτρα – προσήλιο – κουρούμπα Περιοχή Μαυροπηγής.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

  1. Μέτρα στήριξης του Δήμου Εορδαίας για την στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών του που επλήγησαν από τον Κορωνοϊό

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 για την εκτέλεση του έργου Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Υλοτομία Τ.Κ. Αναρράχης ( αριθμ. 1/21 ΑΚ Αναρράχης ) 2ον  Αίτημα προς το Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων προς την κοινότητα Άρδασσας ( 1/21 Α.Κ. Άρδασσας )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης επιβατικού αυτ/του ( Νεκροφόρα ) στον Ι. Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Αρδάσσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Έγκριση Α κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος των σχολικών επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης

  1. Αντικατάσταση μελών επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Υιοθέτηση ψηφίσματος κοινοτικών συμβουλίων για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τ.Α.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κοινότητας Πτολεμαΐδας Νικολαΐδης  Ισαάκ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 Ιωάννης Χαρακτσής

 

 

Accessibility
Κλείσιμο