Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τρίτη 02-02-2021
January 28, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 3-2-2021
January 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 1-2-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πτολεμαϊδα 27-01-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αριθμ. Πρωτ. 1643
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω  e presence.gon.gr κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ;  την  Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου  2021     και ώρα ..6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων   ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Αίτημα για παράταση μίσθωσης στεγασμένης αποθήκης στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του Δ ’ τριμήνου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2020 .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Αντικατάσταση Γραμματέα επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Περί παραχώρηση τριών περιπτέρων του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κάλφας.

 

  1. Λήψη απόφασης για την μείωση των μισθωμάτων των Σχολικών Κυλικείων Α.θμίας και β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2020 – 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4735/2020.

Ο Πρόεδρος των Σχολικών επιτροπών Α/θμίας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

 Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο