Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19-1-2021
January 14, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20-01-2021
January 20, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-01-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πτολεμαΐδα  15-1-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                       Αριθμ. Πρωτ. 668
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

 

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης  κατ’  εφαρμογή  της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και  33282/29-5-20  ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ ;  την  Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021     και ώρα ..6  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος   ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τη μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση της Α.Π οικ. 170044/9-1-2014 Απόφασης έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στο όρος Βέρμιο , Δήμων Βέροιας & Νάουσας ΠΕ Ημαθίας Δήμου Εορδαίας σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 του άρθρου 4. Ν. 4685/20.

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο