ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-9-2019
September 2, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 26-9-2019
September 23, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 25-9-2019

ptolemaios

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πτολεμαΐδα :  19-9-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Αριθμ. Πρωτ. :  18613

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                                            ΠΡΟΣ

                           Τον  Δήμαρχο

                  Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                  Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

                  Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 25  Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18:00 .  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης – Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων ( ΔΕΤΗΠ, ΔΕΥΑΕ, ΚΕΔΕ ).

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος  Παναγιώτης  Πλακεντάς

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙΠΠΑΠ.)

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος :  Παναγιώτης  Πλακεντάς

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Α/θμίας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος  Παναγιώτης  Πλακεντάς

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης – Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος   Παναγιώτης  Πλακεντάς

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου στην Δημοτική επιτροπή Παιδείας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος  : Παναγιώτης  Πλακεντάς

 1. Συγκρότηση Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Εορδαίας.

  Εισηγητής :Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής :Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής Διαχείρισης «κρίσεων » για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών προσέγγισης Αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Ορισμός εκπροσώπων στο σύνδεσμο ύδρευσης Ολυμπιάδας – Γαλάτειας – Αναργύρων

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου Κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 1. Αντικατάσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής :

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση Πρ/σμού & Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2019 και τρόπος εκτέλεσης έργων.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Λήψη απόφασης για την τοπική τροποποίηση υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου του 1ου υποέργου με τίτλο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ » της πράξης με τίτλο ΟΣΑΑ ΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο